เข้าร่วมประชุมวิจัยระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนามนุษย์ และการศึกษา

การเผชิญกับความท้าทายที่เหนือความคาดหมาย ทั้งนี้มีทีมวิทยากรจาก University Putra Malaysia UPM

การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มเยาวชนต้นกล้า ( YPD )

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 กับเวทีแรกของหนูๆ ทุกคน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่ออุดมศึกษา

รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2565 ” ขอให้เป็นคนดีในสังคม ตั้งใจศึกษา “