บรรยากาศไปส่ง อ.อิบรอฮิม คาลิล กามาร่าเดินทางไปยัง กทม

บรรยากาศไปส่ง อ.อิบรอฮิม คาลิล กามาร่าเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งสู่บ้านเกิดกีนีขอให้เดินทางโดยวัสดิภาพ

บรรยากาศการละหมาดอีดเนื่องในวันอีดิลอัฎฮา 1444 H

ภาพบรรยากาศการละหมาดอีดเนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา 1444 Hณ มัสยิดนูรุลลุตฟี โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 29 มิถุนายน 2566

มอบเกียรติบัตร และของรางวัล สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

มอบเกียรติบัตร และของรางวัล สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน และการแข่งขันบรรยายธรรมศาสนา