FacebookYouTube

มอบถุงพระราชทาน (ถุงยังชีพ) ร่วมกับชุดสันติสุขที่103 แก่นักเรียนที่กำพร้า และยากจน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการติดโควิด 19