FacebookYouTube

ตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ภายใต้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้

17.06.2565
ตัวแทนครู และนักเรียน โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ภายใต้โครงการคนกินแดดชายแดนใต้ ที่อาคารเรียนรวม 19 ม.อ.ปัตตานี โดยมีตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม โดยมีตัวแทนคณะครูผู้เข้าร่วมการประชุม คือ
1. นางสาวฟิรดาวส์ เเวบือซา
2. นางสาวนาอีมะห์ เจ๊ะเเละ
3. นางสาวชุติมา มัจฉา