FacebookYouTube

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับอนุบาลประถมศึกษา เปิดรับสมัครวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2562 (ระดับอนุบาลรับนักเรียนอายุ 3 ปี เกิดก่อน 10 พฤษภาคม 2559) รับจำนวนจำกัด

ระดับมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครช่วงที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-15 มีนาคม 2562 ช่วงที่ 2 วันที่ 1-5 เมษายน 2562