FacebookYouTube

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับม.ต้น (ส่วนกลาง) การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ภาคใต้) ครั้งที่6 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับม.ต้น (ส่วนกลาง) ของนักเรียน
🥇🥇 เด็กชายอานัส จันทร์เจือมาศ 🥇🥇และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูสาระท่านอื่นๆที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้👏
การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน (ภาคใต้) ครั้งที่6 ปีการศึกษา 2564
❤ขอส่งกำลังใจให้นักเรียนแข่งขันในรอบต่อไปอีกครั้ง🌠🌠⭐